Přeskočit na obsah

Časté dotazy

PŘIJÍMÁTE NEOČKOVANÉ DĚTI?

Klub Olšinka, z.s. není registrovaným školským zařízením, tedy nepodléhá zákonu § 50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a do našeho lesního klubu Olšinka tudíž nevyžadujeme potvrzení od lékaře o povinném očkování.

JSTE VENKU ZA KAŽDÉHO POČASÍ?

Snažíme se s dětmi trávit čas venku za každého počasí, ale netlačíme to na sílu. Chceme, aby nám všem bylo ve školce pohodlně a hezky.  Základem je dobré oblečení dle aktuálního počasí. I když se Vám to může zdát překvapivé, dětem zima nebývá, protože jsou skoro pořád v pohybu a déšť jim nevadí. Program vždy přizpůsobujeme danému počasí, v chladnějších měsících zařazujeme více pohybových her nebo si na zahradě rozděláme oheň nebo si zalezeme k tvoření do vyhřátého zázemí, kde se také převlékáme, sušíme oblečení a odpočíváme.

JAK JE TO S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU?

Dítě k nám může docházet až do nástupu na základní školu, ale musí se v předškolním roce přihlásit k tzv. individuálnímu vzdělávání dle § 34b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Rodič zpravidla v květnu před zahájením předškolního roku zaregistruje své dítě do vybrané spádové MŠ, která je stanovena dle adresy trvalého pobytu dítěte. 

„Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš.“

Albert Einstein