Přeskočit na obsah

„Řekni mi to a já to zapomenu.
Ukaž mi to a já si to snad zapamatuji.
Nechej mě to udělat a já se to naučím.“

Lao-c‘

NAŠE PRINCIPY

PŘÍRODA JE NEJLEPŠÍ UČITELKOU

Koncept lesních mateřských škol není jen o tom, že se předškolní vzdělávání přenese do přírody. Pobyt v přírodě a příroda sama se stává tou nejlepší učitelkou, a to v různých rovinách.

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

Učitel, který je v tradičním systému zodpovědný za to, co dítě naučí, je zastoupen průvodcem – pozorovatelem. Zodpovědnost je přenesena na dítě a to dostává důvěru, čas a prostor na to, aby se v přirozeném světě rozvíjelo samo, podle svých individuálních schopností a zájmů. Děti tak dle principů montessori pedagogiky dostávají pro své aktivity svobodu v rámci vymezených hranic. Nepřemýšlíme tedy o tom, co bychom měli děti „naučit“. Snažíme se přijít na to, co se děti potřebují dozvědět o světě.

ZDRAVÝ VZTAH SE SVĚTEM

Volná hra v přirozeném prostředí dětem umožňuje zažívat a pochopit svět a život. Nápodoba, smyslové zkušenosti a přirozený pohyb jsou dle waldorfské pedagogiky základními prostředky učení nejmenších dětí. V lesní školce nabízíme smysluplné činnosti jako vaření, pečení, šití, zahradničení, řemesla… Tím děti uvádíme do světa lidských schopností. Přitom samotný proces je mnohem důležitější, než jeho výsledek.

CYKLIČNOST V LINEÁRNÍM SVĚTĚ

Rituály, pocit řádu a předvídatelnost přinášejí do psychiky dětí pocit jistoty, bezpečí a stálosti věcí. Denní řád, proměny přírody v koloběhu roku a slavnosti, které se k dění v přírodě přirozeně váží, jsou nedílnou součástí života lesní školky, stejně jako jejich společné prožívání v kruhu rodiny, přátel a známých. Slavíme nejen Vánoce a Velikonoce, ale také slunovraty, Advent, Letnice, jablkobraní, dožínky…

„Příroda má tu moc nás měnit a probouzet“

Mark Coleman: Awake in the Wild
RYTMUS

Život v sepětí se Zemí obnovuje náš přirozený rytmus: dýchání, spánek, jídlo, cvičení a hydratace.

SMYSLY

Pobyt v přírodě posiluje smyslové vnímání. Děti při svých hrách používají to, co dané místo právě nabízí. Hmatají zemi, slyší život kolem sebe, vidí spoustu různých věcí, ochutnávají plody přírody… To vše zaujímá jejich plnou pozornost, rozvíjí představivost a tvořivost.

ŽIVLY

Děti jsou také v přímém kontaktu se všemi živly. Vnímají, jak jimi každý den může být ovlivněn a zároveň se učí přijímat omezení daná vnějším prostředím.

POHYB A ODOLNOST

Pohyb terénem přes přirozené překážky, posiluje přirozenou sebedůvěru, odolnost, myšlení a plánování, vyhodnocování situace, vnímání prostředí, rozhodovací schopnosti a také spolupráci. Děti si posilují imunitu a rozvíjí vnímání vlastního těla, jeho schopností i pocitů – chladu, vlhka, únavy…

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Pobyt v přirozeném prostředí přispívá k odolnosti dětí, jejich schopnosti přizpůsobovat se různým prostředím a situacím, zvládání stresu, ochotě spolupracovat. Při zážitcích v přírodě intenzivněji cítíme pouto s ostatními a chceme s nimi vycházet.


CO NAJDETE V NAŠICH KNIHOVNÁCH:

Thomas Gordon: Výchova bez poražených
M. Kindlová, M. Boledovičová: Tradinář
Krissy Pozateková: Odvážný rodič
Kopřivovi: Respektovat a být respektován
Jean Liedloff: Koncept kontinua
Jack Zimmerman a Virginia Coyle: Cesta poradního kruhu
Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná: Odemykání dětského potenciálu
Rebeca Wild: Svoboda a hranice, láska a respekt
František Tichý: Výchova jako dobrodružství
Peter Gray: Svoboda učení

CO BYCHOM RÁDY DOPLNILY ANEB TAKÉ DOPORUČUJEME:

Šárka Miková: Nejsou stejné
Magdaléna Staňková-Kröhnová: Bylinky pro děti a maminky
ALMŠ: Školka blízká přírodě
Juliana Gajdošová, Lenka Dujková: Začít spolu
Kamila Skopová: Dětské hrátky půl století zpátky
Martin Kříž: Zamiluj si přírodu
Jane Worroll, Peter Houghton: Hry z lesní škol(k)y
Eliška Leblová: Enviromentální výchova v mateřské škole
Petr Daniš: Svobodná hra
Petr Daniš: Tajemství školy za školou
Martin Kříž: Rok v přírodě s mrňaty
Petra Kunze, CAtharina Salamander: Malé děti potřebují rituály